HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU

5/14/2019 6:37:57 AM

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU

 

A. Đặc điểm, tình hình nhà trường

Trường THCS Đồng Lê thuộc thị trấn Đồng Lê của huyện Tuyên Hóa. Thị trấn có tổng diện tích tự nhiên 1075 ha (10750 km2), 1847 hộ dân với 6565 nhân khẩu; có 2/9 tiểu khu  hưởng chế độ vùng Đặc biệt khó khăn. Địa phương thuộc vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xuất phát điểm còn thấp, nên nhìn chung kinh tế-xã hội của thị trấn Đồng Lê còn chậm phát triển, cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, đời sống của đại bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn .

Trường được giao biên chế 30 người trong đó 2 cán bộ quản lý, 23 giáo viên và 25 nhân viên; trình độ đào tạo 100% đạt chuẩn theo vị trí việc làm, có 25/30 người có trình độ chuyên môn trên chuẩn chiếm tỷ lệ 83,3%.

Năm học 2018-2019 trường có 396 học sinh trong đó lớp 6 có 102 học sinh,  lớp 7 có 106 học sinh, lớp 8 có 91 học sinh, lớp 9 có 96 học sinh; được chia thành 12 lớp mỗi khối 3 lớp.

Trường triển khai dạy học thí điểm chương trình Trường học mới từ năm học 2015-2016 cho 2 khóa học nay đã đến lớp 8 và lớp 9; đây là hoạt động chuyên triển khai dạy học theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo.

B. Đánh giá hoạt động của nhà trường

Trong từng năm học nhà trường tổ chức các hoạt động theo chương trình giáo dục Ngoài giờ lên lớp lượng thời gian 0,5 tiết/tuần lồng ghép trong 2 tiết giáo dục tập thể đầu tuần, cuối tuần và tích hợp trong các môn học Văn học, Địa lý, Sinh học, Công nghệ trong 3 năm từ năm học 2016-2017 đến nay Nhà trường đã triển khai các hoạt động giáo dục như sau:

1. Về kĩ năng sống; bảo vệ môi trường

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) giai đoạn 2012-2017 Nhà trường đã tổ chức quán triệt Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2001 về việc phê duyệt đề án “Đưa nội dung GDBVMT và hệ thống giáo dục quốc dân”, Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thực hiện Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc  ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở đó nhà trường đã triển khai chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2012-2017 thông qua các việc làm sau:

Chuyên môn triển khai đưa nội dung GDBVMT tích hợp/lồng ghép vào các môn học và tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong trường học. Đưa nội dung GDBVMT vào kế hoạch thực hiện nhiêm vụ các năm học, kế hoạch xây dựng trường Xanh –Sạch- Đẹp, kế hoạch duy trì kết quả và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kế hoạch công tác ý tế trường học, kế hoạch hoạt động Liên đội hàng năm.

Nhà trường bố trí cô Trần Thị Phương Quý tham gia tập huấn Giáo dục bảo vệ môi trường (năm 2014) tại Sở GD ĐT Quảng Bình tập huấn lại cho giáo viên dạy Ngữ văn, , dạy Sinh học, dạy Địa lý, dạy GDCD và tổng phụ trách đội; chuyên môn chỉ đạo dạy học tích hợp/lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào trong các môn học Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, GDCD và tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.  

- Một số nội dung, biện pháp lồng ghép giáo dục môi trường vào các môn học Ngữ văn, dạy Sinh học, dạy Địa lý, dạy GDCD:

+    Các  khái  niệm  cơ  bản  về  môi trường: môi trường, ô nhiễm môi trường, các hiện tượng thiên  nhiên như thời tiết, khí hậu, mưa axit, hiệu ứng nhà kính,

+    Các vấn đề về môi trường: hiện trạng môi trường, ô nhiễm môi trường, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, tài nguyên khoáng sản, …

+    Các biện pháp – cách thức giáo dục bảo vệ môi trường, ý thức bảo vệ môi trường, những hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, một số giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, …

+    Một số chủ đề ngoại khóa như: ô nhiễm môi trường, nguồn rác thải, cây xanh, dân  số  và các  nhu cầu  của con người.

-                                        Giáo dục thông qua hoạt đông trải nghiệm

+ Tổ chức các buổi lao động chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa, cây cảnh. Tham gia các chiến dịch ra quân bảo vệ môi trường, Tham gia hoạt động của địa phương về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

- Kết quả việc xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng  phục vụ công tác giảng dạy - học tập về giáo dục bảo vệ môi trường trong năm năm có 15 giáo án tích hợp GDBVMT trong các nhóm môn Sinh – Hóa, Sinh –Địa, môn GDCD.

+ Kết quả xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp: trong năm năm trường luôn đạt chuẩn trường Xanh – Sạch – Đẹp giai đoạn 2012 – 2017.

+ Kết quả việc tổ chức các hoạt động GDBVMT: Liên đội phối hợp với giáo viên mỹ thuật tổ chức cuộc thi vẽ tranh về chủ đề giáo dục bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

+ Hàng năm 100% học sinh trường đều tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

2. Giáo dục sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng:

Giáo dục sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng thông qua xây dựng nội quy lớp học có nội dung sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong nhà trường. Tích hợp giáo dục qua dạy học môn Công nghệ kỹ thuật điện và Nghề điện dân dụng cung cấp cho học sinh kỹ năng thực hành sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng,  học sinh biết sử dụng thiết bị điện hợp lý và hướng tới biết mua sắm đồ dùng điện phù hợp nhu  cầu gia đình. Hằng năm nhà trường tổ chức hưởng ứng giờ trái đất vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

3. Giáo dục quyền trẻ em:

Quyền trẻ em được Nhà trường tập huấn cho cán bộ, giáo viên Luật số 25/2004/QH11 của Quốc hội  Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ đó giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy GDCD dạy học nội dung về quyền trẻ em trong chương trình GDPT, trong các giờ hoạt động tập thể (2 tiết/tuần) hiệu trưởng nói chuyện đầu tuần có nội dung liên quan đến quyền trẻ em để cung cấp cho học sinh những hiểu biết về quyền trẻ em để nâng cao kỹ năng phòng vệ bản thân.

4. Giáo dục di sản văn hóa:

Giáo dục di sản thông qua dạy học kiến thức phổ thông môn Địa lý, Lịch sử, Văn học trong nhà trường và chương trình dạy kiến thức địa phương. Ngoài ra học sinh còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm như thăm Nhà bảo tàng của huyện, viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện, gây quỹ xây dựng vườn hoa tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ huyện; gây quỹ thăm hỏi gia đình thờ cúng liệt sỹ nhân ngày 22/12 hằng năm.

5. Giáo dục hiểu biết quốc tế:

Giáo dục hiểu biết quốc tế chủ yếu thông qua giáo dục kiến thức trong chương trình giáo dục phổ thông bậc THCS các môn học Địa lý. Về hoạt nđộng trải nghiệm có tổ chức quyên góp tặng quà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi tỉnh Khăm Muôn - Lào.

6. Giáo dục đạo đức, giáo dục công dân.

Giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường bằng các hình thức đó là:

- Giáo dục ứng xử đúng chuẩn mực được quy định trong các điều 38,39,40,41,42 tại Điều lệ trường phổ thông;

- Giáo dục công dân thông qua dạy học môn GDCD trong chương trình GDPT;

- Giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm và các phong trào thi đua của Nhà trường do Liên đội phát động. Học sinh được rèn luyện các hành vi đạo đức phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và văn hóa nhà trường như “nói lời hay làm việc tốt”, “được của rơi tìm người trả lại”, “thương người như thể thương thân”,…

- 100% học sinh được học Ngoại ngữ chương trình 10 năm; 100% học sinh được học Tin học chương trình 70/tiết/năm học sinh biết khai thác Intrernet phục vụ học tập; 

7. Đổi mới phương pháp, đánh giá kết quả giáo dục.

Đánh giá kết quả giáo dục dựa trên hành vi thái độ học sinh thực hiện các quy định trong nhà trường. Thành phần đánh giá gồm các kênh: Học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau qua các buổi sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm đánh giá qua quá trình theo dõi hoạt động thực hiện nội quy quy định, giáo viên bộ môn đánh giá qua tiến bộ trong học tập, tổ phụ trách đánh giá qua phong trào hoạt động đội TNTP.

C. Các thuận lợi, khó khăn. Đề xuất, kiến nghị

- Thuận lợi:

Có các văn bản quy định về giáo dục học sinh như Chương trình GDPT, Điều lệ Nhà trường, các văn bản chỉ đạo các cấp các ngành liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục công dân.

- Khó khăn:

Giáo viên thiếu kinh nghiệm và thiếu sáng tạo trong tổ chức các hình thức giáo dục; ít được tập huấn nghiệp vụ; thời lượng phân phối của chương trình GDNGLL quá ít (0,5 t/tuần);

Các hoạt động trải nghiệm gặp khó khăn trong tài chính, nhân lực, và môi trường địa phương.

          - Đề xuất, kiến nghị ./.

 Cần tăng cường nguồn lực cho hoạt động giáo dục học sinh nhất là hoạt động trải nghiệm.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia giáo dục công dân.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT; 

- Đoàn khảo sat;

- Lưu VT.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6065

Lượt truy cập: 416162 lần

Đang online: 2 người