LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19 năm 2019

4/27/2019 3:40:09 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19 năm 2019 (Từ ngày 6/5/2019 đến ngày 11/5/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19 năm 2019      

(Từ ngày 6/5/2019 đến ngày 11/5/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/5

Sáng

Kiểm tra học kỳ

Coi Ktra theo lịch

Phục vụ

Ktra theo lịch

 

Chiều

Kiểm tra học kỳ

Coi Ktra theo lịch

Phục vụ

Ktra theo lịch

 

Thứ Ba

07/5

Sáng

Kiểm tra học kỳ

Coi Ktra theo lịch

Phục vụ

Ktra theo lịch

 

Chiều

Kiểm tra học kỳ

Coi Ktra theo lịch

Phục vụ

Ktra theo lịch

 

Thứ Tư

08/5

Sáng

Hội đồng làm phách

GV tin, cn, hđgd, nv  làm phách

Nghỉ học

 

Chiều

Chấm kiểm tra

Chấm kiểm tra

 

Nghỉ học

 

Thứ Năm

09/5

Sáng

Chấm kiểm tra

Chấm kiểm tra

Phục vụ

Nghỉ học

 

Chiều

Chấm kiểm tra

Chấm kiểm tra

Phục vụ

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

10/5

Sáng

Chấm kiểm tra

Chấm kiểm tra

Phục vụ

Nghỉ học

 

Chiều

Chấm kiểm tra

Chấm kiểm tra

Phục vụ

Nghỉ học

 

Thứ Bảy

11/5

Sáng

Chấm kiểm tra

Chấm kiểm tra

Phục vụ

Nghỉ học

 

Chiều

Chấm kiểm tra

Chấm kiểm tra

Phục vụ

Nghỉ học

 

CN

12/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2729

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 18 năm 2019 4/27/2019 3:38:55 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17 năm 2019 4/20/2019 9:48:28 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16 năm 2019 4/20/2019 9:46:18 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 13 năm 2019 3/22/2019 7:54:17 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 12 NĂM 2019 3/15/2019 3:45:56 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11 NĂM 2019 3/15/2019 3:41:23 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 09 2/28/2019 9:12:41 AM

Lượt truy cập: 377581 lần

Đang online: 4 người