LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 32 năm 2019

8/5/2019 9:22:44 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 32 năm 2019 (Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 32 năm 2019      

(Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

05/8

Sáng

Giao ban đầu tuần

Giao ban đầu tuần

Giao ban đầu tuần

 

 

Chiều

Hội nghị Khen thưởng Ngành GD huyện

Điều tra PCGD

Điều tra PCGD

 

 

Thứ Ba

06/8

Sáng

Trực chỉ đạo

Điều tra PCGD

Điều tra PCGD

 

 

Chiều

Trực chỉ đạo

Điều tra PCGD

Điều tra PCGD

 

 

Thứ Tư

07/8

Sáng

Trực chỉ đạo

Điều tra PCGD

Điều tra PCGD

 

 

Chiều

Trực chỉ đạo

Điều tra PCGD

Điều tra PCGD

 

 

Thứ Năm

08/8

Sáng

Tập huấn tại Đồng Hới (cv 1846)

Điều tra PCGD

Điều tra PCGD

 

 

Chiều

Điều tra PCGD

Điều tra PCGD

 

 

Thứ Sáu

09/8

Sáng

Trực chỉ đạo

Điều tra PCGD

Điều tra PCGD

 

 

Chiều

Trực chỉ đạo

Điều tra PCGD

Điều tra PCGD

 

 

Thứ Bảy

10/8

Sáng

Trực chỉ đạo

Điều tra PCGD

Điều tra PCGD

 

 

Chiều

Trực chỉ đạo

Điều tra PCGD

Điều tra PCGD

 

 

CN

11/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6176

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 21 năm 2019 5/30/2019 7:01:18 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22 năm 2019 5/30/2019 6:47:48 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20 năm 2019 5/13/2019 3:35:48 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19 năm 2019 4/27/2019 3:40:09 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 18 năm 2019 4/27/2019 3:38:55 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17 năm 2019 4/20/2019 9:48:28 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16 năm 2019 4/20/2019 9:46:18 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 13 năm 2019 3/22/2019 7:54:17 AM

Lượt truy cập: 390120 lần

Đang online: 1 người