LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 33 năm 2019

8/14/2019 8:04:02 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 33 năm 2019 (Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 17/8/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 33 năm 2019      

(Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 17/8/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

12/8

Sáng

Giao ban đầu tuần

Giao ban đầu tuần

Giao ban đầu tuần

 

 

Chiều

Trực quản lý

Lao động

Lao động

Lao động

 

Thứ Ba

13/8

Sáng

Trực quản lý

Lao động

Lao động

Lao động 

 

Chiều

Trực quản lý

Ôn KTr lại

 

  Nghỉ

 

Thứ Tư

14/8

Sáng

Trực quản lý

Lao động

Lao động

Nghỉ

 

Chiều

Trực quản lý

 

 

Nghỉ

 

Thứ Năm

15/8

Sáng

Trực quản lý

Kiểm tra lại

Kiểm tra lại

Nghỉ

 

Chiều

Trực quản lý

Chấm bài KTr

Xét LL ở lại lớp

Nghỉ

 

Thứ Sáu

16/8

Sáng

Trực quản lý

Lao động

Lao động

  Lao động

 

Chiều

Họp HĐSP

Họp HĐSP

Họp HĐSP

 

 

Thứ Bảy

17/8

Sáng

Trực quản lý

Ghi phiếu PCGD

Ghi phiếu PCGD

 

 

Chiều

Trực quản lý

Ghi phiếu PCGD

Ghi phiếu PCGD

 

 

CN

18/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4816

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 21 năm 2019 5/30/2019 7:01:18 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22 năm 2019 5/30/2019 6:47:48 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20 năm 2019 5/13/2019 3:35:48 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19 năm 2019 4/27/2019 3:40:09 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 18 năm 2019 4/27/2019 3:38:55 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17 năm 2019 4/20/2019 9:48:28 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16 năm 2019 4/20/2019 9:46:18 AM

Lượt truy cập: 390107 lần

Đang online: 14 người