LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 ( tuần 35 năm 2019 )

8/22/2019 8:33:02 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 ( tuần 35 năm 2019 ) Từ 26/8 đến 31/8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 ( tuần 35 năm 2019 )

(Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 31/8/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/8

Sáng

SH đầu tuần; giao ban đầu tuần

GB đầu tuần;

 DH theo TKB

Giao ban đầu tuần; Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Họp CB

 Họp CB

 Họp CB

 

 

Thứ Ba

27/8

Sáng

Trực quản lý

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Hội nghị trao thưởng HSG, GV ôn đạt giải

Hội nghị trao thưởng HSG, GV ôn đạt giải

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Tư

28/8

Sáng

Trực quản lý

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực quản lý

 

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Năm

29/8

Sáng

Trực quản lý

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực quản lý

 Sinh hoạt tổ CM

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Sáu

30/8

Sáng

Trực quản lý

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Tổng kết năm học

 

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Bảy

31/8

Sáng

Trực quản lý

DH theo TKB

 

  Học chính khóa 

 

Chiều

Trực quản lý

Ghi phiếu PCGD

 

  Nghỉ

 

CN

01/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 


  

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1007

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 33 năm 2019 8/14/2019 8:04:02 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 21 năm 2019 5/30/2019 7:01:18 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22 năm 2019 5/30/2019 6:47:48 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20 năm 2019 5/13/2019 3:35:48 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19 năm 2019 4/27/2019 3:40:09 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 18 năm 2019 4/27/2019 3:38:55 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17 năm 2019 4/20/2019 9:48:28 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16 năm 2019 4/20/2019 9:46:18 AM

Lượt truy cập: 406839 lần

Đang online: 8 người