LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (T36 năm 2019)

9/3/2019 7:52:58 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (T36 năm 2019) (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (T36 năm 2019)

(Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

02/9

Sáng

Nghỉ Quốc khánh

Nghỉ Quốc khánh

Nghỉ Quốc khánh

Nghỉ Quốc khánh

 

Chiều

Nghỉ Quốc khánh

Nghỉ Quốc khánh

Nghỉ Quốc khánh

 

 

Thứ Ba

03/9

Sáng

Trực quản lý

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Chuẩn bị công tác KG

 

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Tư

04/9

Sáng

Trực quản lý

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Chuẩn bị công tác KG

Chuẩn bị KG

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Năm

05/9

Sáng

Khai giảng

Khai giảng T1,2

DH theo TKB T 3,4,5

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực quản lý

 

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Sáu

06/9

Sáng

Trực quản lý

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực quản lý

 

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Bảy

07/9

Sáng

 

DH theo TKB

 

  Học chính khóa 

 

Chiều

Trực quản lý

Ghi phiếu PCGD

 

  Nghỉ

 

CN

08/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6917

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 33 năm 2019 8/14/2019 8:04:02 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 21 năm 2019 5/30/2019 7:01:18 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22 năm 2019 5/30/2019 6:47:48 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20 năm 2019 5/13/2019 3:35:48 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19 năm 2019 4/27/2019 3:40:09 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 18 năm 2019 4/27/2019 3:38:55 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17 năm 2019 4/20/2019 9:48:28 AM

Lượt truy cập: 385885 lần

Đang online: 1 người