LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (T37 năm 2019)

9/9/2019 8:29:41 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (T37 năm 2019)(Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (T37 năm 2019)

(Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

09/9

Sáng

Khai giảng năm học, chỉ đạo dạy học

Khai giảng - DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

 

Làm viêc HC

 

 

Thứ Ba

10/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Chỉ đạo lao động

 

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Tư

11/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

 

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

 

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Năm

12/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Sinh hoạt chuyên môn

Sinh hoạt chuyên môn

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Sáu

13/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

 

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Bảy

14/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

DH theo TKB

 

  Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

Ghi phiếu PCGD

 

  Nghỉ

 

CN

15/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7403

Lượt truy cập: 385878 lần

Đang online: 3 người