LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (T38 năm 2019)

9/21/2019 7:06:50 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (T38 năm 2019) (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (T37 năm 2019)

(Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

16/9

Sáng

SH đầu tuần, chỉ đạo dạy học

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

 

Làm viêc HC

Lớp 9*2 Lao động

 

Thứ Ba

17/9

Sáng

HN KTr học kỳ & bd HSG

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

HN triển khai NVNH

 

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Tư

18/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

 

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Năm

19/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Học Luật PCTN, Luật Tố cáo

 

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Sáu

20/9

Sáng

Họp đảng ủy

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Quản lý BDHSG lớp 9

 

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Bảy

21/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

DH theo TKB

 

  Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

Ghi phiếu PCGD

 

  Nghỉ

 

CN

22/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6077

Lượt truy cập: 385868 lần

Đang online: 4 người