LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (T39 năm 2019) (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

9/28/2019 5:26:43 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (T39 năm 2019) (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (T37 năm 2019)

(Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

23/9

Sáng

SH đầu tuần, chỉ đạo dạy học

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Họp Chi bộ, Họp HĐSP

 

Họp Chi bộ, Họp HĐSP

 

Họp Chi bộ, Họp HĐSP

 

 

 

Thứ Ba

24/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

 

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Tư

25/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

 

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Năm

26/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Chỉ đạo SHCM

SHCM

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Sáu

27/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

 

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Bảy

28/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

DH theo TKB

 

  Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

Ghi phiếu PCGD

 

  Nghỉ

 

CN

29/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8938

Lượt truy cập: 385880 lần

Đang online: 1 người