LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 năm 2019

10/10/2019 10:44:07 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 năm 2019 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 năm 2019

(Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

07/9

Sáng

SH đầu tuần, chỉ đạo dạy học

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 BD HSG 9

Chiều

Chuẩn bị hồ sơ cho đoàn KTr thu chi đầu năm.

Chuẩn bị bài dạy

Làm viêc HC

Nghỉ

  BD HSG 9

Thứ Ba

08/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

Chuẩn bị bài dạy

Làm viêc HC

  Nghỉ

  BD HSG 9

Thứ Tư

09/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

Chuẩn bị bài dạy

Làm viêc HC

Nghỉ

  BD HSG 9

Thứ Năm

10/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 x

Chiều

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC

Hội nghị

Hội nghị

Nghỉ

 x

Thứ Sáu

11/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN

Hội nghị

Hội nghị

  Nghỉ

  BD HSG 9

Thứ Bảy

12/9

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

DH theo TKB

 

  Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

Chuẩn bị bài dạy

 

  Nghỉ

  BD HSG 9

CN

13/9

Sáng

 Đại hội Liên đội

  GVCN Đại hội Liên đội

 

Đại biểu dự đại hội

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1354

Lượt truy cập: 406876 lần

Đang online: 17 người