LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 năm 2019

11/10/2019 10:41:51 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 năm 2019 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 năm 2019

(Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

04/11

Sáng

Hội ý đầu tuần

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Họp Ban tổ chức thi HSG

Chuẩn bị bài dạy

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Ba

11/11

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Thi HSG lớp 8 tại đơn vị

Chuẩn bị bài dạy

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Tư

12/11

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Tổ chức Chấm thi HSG

Chuẩn bị bài dạy

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Năm

13/11

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

SHCM tổ TLT; tổng hợp

SHCM tổ TLT; tổng hợp

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Sáu

14/11

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

SHCM cụm trường

SHCM tổ VSĐ

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Bảy

15/11

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

 

  Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

Nhập dữ liệu PCGD

 

  Nghỉ

 

CN

16/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8340

Lượt truy cập: 454337 lần

Đang online: 4 người