LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 năm 2019

11/28/2019 6:51:23 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 năm 2019 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 năm 2019

(Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

25/11

Sáng

Hội ý đầu tuần

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Hoàn thiện Báo cáo ĐGN

Chuẩn bị bài dạy

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Ba

26/11

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Kiểm tra Dự án STKHKT

Chuẩn bị bài dạy

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Tư

27/11

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Hoàn thiện Báo cáo ĐGN

Chuẩn bị bài dạy

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Năm

28/11

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Hoàn thiện Báo cáo ĐGN

Các tổ SHCM

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Sáu

29/11

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Kiểm tra hồ sơ chuyên đề

 

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Bảy

30/11

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

 

  Học chính khóa 

 

Chiều

Hoàn thiện Báo cáo ĐGN


 

  Nghỉ

 

CN

01/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5921

Lượt truy cập: 454324 lần

Đang online: 9 người