LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 năm 2019

11/28/2019 7:00:55 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 năm 2019 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 năm 2019

(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

02/12

Sáng

Hội ý đầu tuần

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Họp Chi bộ 

Họp Chi bộ 

Họp Chi bộ

Nghỉ

 

Thứ Ba

03/12

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực, xử lý văn bản

Bồi dưỡng HSG 

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Tư

04/12

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

 Thi STKHKT 

Chuẩn bị bài dạy

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Năm

05/11

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Sinh hoạt chuyên môn tổ Văn, Sử, Địa, tổ Tổng hợp

Sinh hoạt chuyên môn tổ Văn, Sử, Địa, tổ Tổng hợp

Làm viêc HC

Nghỉ

 

Thứ Sáu

06/11

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Sinh hoạt chuyên môn  tổ Toán

Sinh hoạt chuyên môn  tổ Toán 

Làm viêc HC

  Nghỉ

 

Thứ Bảy

07/12

Sáng

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

 

  Học chính khóa 

 

Chiều

 

 

 

  Nghỉ

 

CN

08/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8149

Lượt truy cập: 396192 lần

Đang online: 1 người