LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 năm 2020

1/16/2020 10:40:22 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 năm 2020 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 năm 2020

(Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 25/01/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

20/01

Sáng

Hội ý đầu tuần

Quản lý dạy học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Chỉ đạo làm Hồ sơ KĐCL

Làm Hồ sơ KĐCL

Làm Hồ sơ KĐCL

 

 

Thứ Ba

21/01

Sáng

Chỉ đạo làm Hồ sơ KĐCL

Làm Hồ sơ KĐCL

Làm Hồ sơ KĐCL

 

 

Chiều

Chỉ đạo làm Hồ sơ KĐCL

Làm Hồ sơ KĐCL

Làm Hồ sơ KĐCL

 

 

Thứ Tư

22/01

Sáng

Sơ kết kỳ 1

Sơ kết kỳ 1

Sơ kết kỳ 1

 

 

Chiều

Họp phân công trực Tết

Họp phân công trực Tết

Họp phân công trực Tết

 

 

Thứ Năm

23/01

Sáng

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

 29 Tết

Chiều

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

29 Tết

Thứ Sáu

24/01

Sáng

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

30 Tết

Chiều

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

30 Tết

Thứ Bảy

25/01

Sáng

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Mồng 1

Chiều

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Nghỉ Tết NĐ

Mồng 1

CN

26/01

Sáng

 

 

 

 

Mồng 2

Chiều

 

 

 

 

Mồng 2

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8695

Lượt truy cập: 396180 lần

Đang online: 11 người