LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 năm 2020 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)

2/20/2020 10:51:29 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 năm 2020 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 năm 2020 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 năm 2020

(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

17/02

Sáng

Trực lãnh đạo

Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Chiều

 Trực lãnh đạo

Tập huấn dạy học qua mạng

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Thứ Ba

18/02

Sáng

Đón đoàn kiểm tra VSPD

Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Chiều

Đón đoàn kiểm tra VSPD

Tu sữa hệ thống điện

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Thứ Tư

19/02

Sáng

Trực lãnh đạo

Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Chiều

Trực lãnh đạo

Tu sữa hệ thống điện

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Thứ Năm

20/02

Sáng

Trực lãnh đạo

Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Chiều

Trực lãnh đạo

Tu sữa hệ thống điện

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

21/02

Sáng

Trực lãnh đạo

Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Chiều

Trực lãnh đạo

Tu sữa hệ thống điện

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Thứ Bảy

22/02

Sáng

Trực lãnh đạo

Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Chiều

Trực lãnh đạo

Tu sữa hệ thống điện 

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

CN

23/02

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6778

Lượt truy cập: 396214 lần

Đang online: 2 người