LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 năm 2020

2/24/2020 2:25:31 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 năm 2020 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020)

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 năm 2020

(Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

24/02/2020

Sáng

Trực lãnh đạo

Trực, Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Chiều

 Trực lãnh đạo

Trực, Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Thứ Ba

25/02/2020

Sáng

Trực lãnh đạo

Trực, Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Chiều

Trực lãnh đạo

Trực, Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Thứ Tư

26/02/2020

Sáng

Trực lãnh đạo

Trực, Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Chiều

Trực lãnh đạo

Trực, Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Thứ Năm

27/02/2020

Sáng

Trực lãnh đạo

Trực, Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Chiều

Trực lãnh đạo

Trực, Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

28/02/2020

Sáng

Trực lãnh đạo

Trực, Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Chiều

Trực lãnh đạo

Trực, Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Thứ Bảy

29/02/2020

Sáng

Trực lãnh đạo

Trực, Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

Chiều

Trực lãnh đạo

Trực, Vệ sinh khuôn viên

Trực theo lịch

Nghỉ học

 

CN

01/03/2020

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1697

Lượt truy cập: 396204 lần

Đang online: 5 người