LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 4/5/2020 đến ngày 9/5/2020)

5/4/2020 7:38:05 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 4/5/2020 đến ngày 9/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 4/5/2020 đến ngày 9/5/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

Hiệu trưởng,

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

4/5/2020

Sáng

Kiểm soát các đối tượng thực hiện quy định tại CV 476/MT-VP, QL Dạy học theo TKB

Kiểm soát HS thực hiện quy định tại CV 476/MT-VP DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

 

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

Khối 6 học theo TKB, GV, NV vệ sinh môi trường

Làm viêc HC

Khối 6 học chính khóa 

 

Thứ Ba

5/5/2020

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

 

Làm viêc HC

Khối 6 học chính khóa 

 

Thứ Tư

6/5/2020

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

 

Làm viêc HC

Khối 6 học chính khóa 

 

Thứ Năm

7/5/2020

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

SHCM

Làm viêc HC

Khối 6 học chính khóa 

 

Thứ Sáu

8/5/2020

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

 

DH theo TKB

Làm viêc HC

Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

 

Làm viêc HC

Khối 6 học chính khóa 

 

Thứ Bảy

9/5/2020

Sáng

Trực đơn vị, chỉ đạo dạy-học

DH theo TKB

 

  Học chính khóa 

 

Chiều

Trực đơn vị, xử lý công việc

Ghi phiếu PCGD

 

   Khối 6 học chính khóa 

 

CN

10/5/2020

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6516

Lượt truy cập: 461651 lần

Đang online: 3 người