LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 16/5/2020)

5/9/2020 9:38:01 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 16/5/2020)

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 16/5/2020)

   

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Ghi chú

  Thứ/Ngày

  Buổi

  Hiệu trưởng,

  Phó hiệu trưởng

  Giáo viên

  Nhân viên

  Học sinh

  Thứ Hai

  11/2020

  Sáng

  - Hội ý đầu tuần;

  - Chỉ đạo hoạt động dạy – học

  - Hội ý đầu tuần;

  - Dạy học theo TKB

  Làm viêc HC

  Học chính khóa 

   

  Chiều

  - Họp hội đồng

  - Soạn bài

  Làm viêc HC

   

   

  Thứ Ba

  12/2020

  Sáng

  - Chỉ đạo hoạt động dạy – học

  - Dạy học theo TKB

  Làm viêc HC

  Học chính khóa 

   

  Chiều

  - Trực đơn vị, xử lý công văn

  - Soạn bài

  Làm viêc HC

   

   

  Thứ Tư

  13/2020

  Sáng

  - Chỉ đạo hoạt động dạy – học

  - Dạy học theo TKB

  Làm viêc HC

  Học chính khóa 

   

  Chiều

  - Trực đơn vị, xử lý công văn

  - Soạn bài

  Làm viêc HC

   

   

  Thứ Năm

  14/2020

  Sáng

  - Chỉ đạo hoạt động dạy – học

  - Dạy học theo TKB

  Làm viêc HC

  Học chính khóa 

   

  Chiều

  - Chỉ đạo SHCM

  Sinh hoạt TCM

  Làm viêc HC

   

   

  Thứ Sáu

  15/2020

  Sáng

  - Chỉ đạo hoạt động dạy – học

  - Dạy học theo TKB

  Làm viêc HC

  Học chính khóa 

   

  Chiều

  - Trực đơn vị, xử lý công văn

  - Soạn bài

  Làm viêc HC

   

   

  Thứ Bảy

  16/2020

  Sáng

  - Chỉ đạo hoạt động dạy – học

  - Dạy học theo TKB

   

    Học chính khóa 

   

  Chiều

  - Trực đơn vị, xử lý công văn

  - Giao ban, họp hội đồng

   

   

   

  CN

  17/5/2020

  Sáng

  - Chỉ đạo hoạt động dạy – học

   - Dạy học theo TKB

   

   

   

  Chiều

   

   

   

   

   

   

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2059

Lượt truy cập: 461642 lần

Đang online: 1 người