PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG Từ ngày 02/03/2020 đến hết ngày 07/03/2020

3/15/2020 3:19:10 PM

PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG Từ ngày 02/03/2020 đến hết ngày 07/03/2020

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÊ

 

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG

 

 

Từ ngày 02/03/2020 đến hết ngày 07/03/2020

 

 

 

 

 

 

TT

Ngày trực

Trực Lãnh đạo (kèm số ĐT)

Họ và tên GV, NV trực

Bảo vệ (kèm số ĐT)

Sáng

Chiều

1

02/03/2020
( thứ 2)

Trần Mạnh Hiển ( 0912655119)

Đinh Thị Thùy Chung

Nguyễn Thị Thảo

Trần Văn Thái ( 0905042722)

Võ Thị Mỹ Châu

Đậu Thị Thương

Hoàng Thị Sen

Trần Thị Phương Quý

2

03/03/2020
( thứ 3)

Trần Mạnh Hiển ( 0912655119)

Hồ Thị Châu Loan

Lương Nữ Thành Lê

Trần Văn Thái ( 0905042722)

Đinh Thị Mai Huệ

Nguyễn Thị Na

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Tình

3

04/03/2020
( thứ 4)

Phạm Đăng Khoa ( 0943747944)

Hoàng Thị Thanh Bình

Đoàn Thị Hà

Trần Văn Thái ( 0905042722)

Đoàn Thị Mai Phương

Đinh Thị Bích Tuyết

Hồ Thị Hồng Thi

 

4

05/03/2020
( thứ 5)

Phạm Đăng Khoa ( 0943747944)

Nguyễn Thị Thảo

Hoàng Thị Sen

Trần Văn Thái ( 0905042722)

Đậu Thị Thương

Võ Thị Mỹ Châu

Trần Thị Phương Quý

 

5

06/03/2020
( thứ 6)

Trần Mạnh Hiển ( 0912655119)

Lương Nữ Thành Lê

Hồ Thị Châu Loan

Trần Văn Thái ( 0905042722)

Nguyễn Thị Tình

Đinh Thị Mai Huệ

Nguyễn Thị Na

Nguyễn Thị Lan

6

07/03/2020
( thứ 7)

Phạm Đăng Khoa ( 0943747944)

Đoàn Thị Hà

Hoàng Thị Thanh Bình

Trần Văn Thái ( 0905042722)

Đinh Thị Bích Tuyết

Đoàn Thị Mai Phương

Hoàng Thị Sen

Hồ Thị Hồng Thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Lê, ngày 02 tháng 03 năm 2020

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: GV, NV nam được huy động
 theo yêu cầu công việc hàng ngày.

đã ký

 

 

 

 

                                  Phạm Đăng Khoa

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3607

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 năm 2020 2/24/2020 2:25:31 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 năm 2020 1/16/2020 10:40:22 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 năm 2020 1/16/2020 10:28:50 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 năm 2019 11/28/2019 7:00:55 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 năm 2019 11/28/2019 6:51:23 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 năm 2019 11/10/2019 10:41:51 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 năm 2019 11/10/2019 10:36:05 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 năm 2019 10/21/2019 6:38:31 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 năm 2019 10/10/2019 10:44:07 AM

Lượt truy cập: 406910 lần

Đang online: 15 người