Phân công trực trường từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 29/03/2020

3/23/2020 9:07:55 AM

Phân công trực trường từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 29/03/2020

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÊ

Phân công trực trường từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 29/03/2020

 

 

 

 

 

 

TT

Ngày trực

Trực Lãnh đạo (kèm số ĐT)

Họ và tên GV, NV trực

Bảo vệ (kèm số ĐT)

Sáng

Chiều

1

23/03/2020
( thứ 2)

Trần Mạnh Hiển ( 0912655119)

Đinh Thị Thùy Chung

Nguyễn Thị Thảo

Trần Văn Thái ( 0905042722)

Võ Thị Mỹ Châu

Đậu Thị Thương

Hoàng Thị Sen

Trần Thị Phương Quý

2

24/03/2020 thứ 3)

Trần Mạnh Hiển ( 0912655119)

Hồ Thị Châu Loan

Lương Nữ Thành Lê

Trần Văn Thái ( 0905042722)

Đinh Thị Mai Huệ

Nguyễn Thị Na

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Tình

3

25/03/2020 
( thứ 4)

Phạm Đăng Khoa ( 0943747944)

Hoàng Thị Thanh Bình

Đoàn Thị Hà

Trần Văn Thái ( 0905042722)

Đoàn Thị Mai Phương

Đinh Thị Bích Tuyết

Hồ Thị Hồng Thi

 

4

26/03/2020 
( thứ 5)

Phạm Đăng Khoa ( 0943747944)

Nguyễn Thị Thảo

Đinh Thị Thùy Chung

Trần Văn Thái ( 0905042722)

Đậu Thị Thương

Võ Thị Mỹ Châu

Trần Thị Phương Quý

 Hoàng Thị Sen

5

27/03/2020 
( thứ 6)

Trần Mạnh Hiển ( 0912655119)

Lương Nữ Thành Lê

Hồ Thị Châu Loan

Trần Văn Thái ( 0905042722)

Nguyễn Thị Tình

Đinh Thị Mai Huệ

Nguyễn Thị Na

Nguyễn Thị Lan

6

28/03/2020 
( thứ 7)

Phạm Đăng Khoa ( 0943747944)

Đoàn Thị Hà

Hoàng Thị Thanh Bình

Trần Văn Thái ( 0905042722)

Đinh Thị Bích Tuyết

Đoàn Thị Mai Phương

Hoàng Thị Sen

Hồ Thị Hồng Thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Lê, ngày 23 tháng 03 năm 2020

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3821

Lượt truy cập: 460484 lần

Đang online: 6 người