Phân công trực trường từ ngày 30/03/2020 đến hết ngày 06/04/2020

3/31/2020 10:12:38 AM

Phân công trực trường từ ngày 30/03/2020 đến hết ngày 06/04/2020

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÊ

Phân công trực trường từ ngày 30/03/2020 đến hết ngày 06/04/2020

 

Ngày trực

Trực Lãnh đạo (kèm số ĐT)

Nhân viên

Bảo vệ (kèm số ĐT)

Sáng

Chiều

30/03/2020
( thứ 2)

Phạm Đăng Khoa

(0943747944)

Trần Mạnh Hiển (0912655119)

Nguyễn Thị Tình

Trần Văn Thái ( 0905042722)

31/03/2020 thứ 3)

Trần Mạnh Hiển

(0912655119)

Phạm Đăng Khoa

(0943747944)

Hoàng Thị Sen

Trần Văn Thái ( 0905042722)

01/04/2020
( thứ 4)

Phạm Đăng Khoa

(0943747944)

Trần Mạnh Hiển

(0912655119)

Nguyễn Thị Nguyệt

Trần Văn Thái ( 0905042722)

02/04/2020
( thứ 5)

Trần Mạnh Hiển

(0912655119)

Phạm Đăng Khoa

(0943747944)

Võ Văn Tuấn

Trần Văn Thái ( 0905042722)

03/04/2020
( thứ 6)

Phạm Đăng Khoa

(0943747944)

Trần Mạnh Hiển

(0912655119)

Nguyễn Thị Lan

Trần Văn Thái ( 0905042722)

04/04/2020
( thứ 7)

Trần Mạnh Hiển

(0912655119)

Phạm Đăng Khoa

(0943747944)

Nguyễn Thị Tình

Trần Văn Thái ( 0905042722)

 

 

 

 

 

Đồng Lê, ngày 30 tháng 03 năm 2020

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                             

 

 

Phạm Đăng Khoa

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7825

Lượt truy cập: 460492 lần

Đang online: 6 người