HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

10/19/2017 11:02:59 AM

Hội nghị cán bộ, viên chức Trường THCS Đồng Lê

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

Hội nghị cán bộ, viên chức Trường THCS Đồng Lê tổ chức ngày 18/10/2017, tại Trường THCS Đồng Lê. Hội nghị có sự tham dự của đ/c Nguyễn Tiến Thọ đại diện lãnh đạo thị trấn Đồng Lê, ông Nguyễn Hữu Diệu, bà Hoàng Thị Huệ thường trực Ban đại diện Hội CMHS trường và 31 cán bộ, công chức, viên chức nhà trường.

IMG_9545.JPGVới tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016-2017, Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 và thông qua các nội quy, quy chế trong hoạt động của đơn vị. Sau 1 buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị nhất trí:

Hội nghị hoàn toàn nhất trí với Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB - VC năm học 2016 -2017, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2017 - 2018; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ; Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm; Báo cáo thực hiện phong trào thi đua.

IMG_9559.JPGNhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018 được xác đinh đó là:

- Tiếp tục thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp cận định hướng và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Tiếp tục tổ chức dạy học mô hình Trường học mới 2 khối 7 và 8.

- Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường;

- Đổi mới phương pháp dạy học, phương thức đánh giá, tăng cường các hoạt động trải nghiệm; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh;

-  Đổi mới sinh hoạt chuyên môn nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp  giáo dục toàn diện cho học sinh.

Trong chỉ đạo chuyên môn hội nghị tập trung vào thực hiện chỉ đạo đổi mới dạy học đổi mới kiểm tra đánh giá theo tinh thần Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017 đó là:

Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành

IMG_9559K (3).JPGPhát biểu của đ/c Phó chủ tịch đ/c thay mặt lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thị trấn ghi nhận thành tích to lớn mà đội ngũ cán bộ viên chức đã đạt được: Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Trường đạt Tập thể lao động xuất sắc; Công đoàn đơn vị Vững mạnh, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen; Liên đội Mạnh xuất sắc;  Chi đoàn Vững mạnh. Đồng thời đ/c mong muốn làm tốt hơn nữa về củng cố môi trường giáo dục, tăng cường gắn kết giữa các đoàn thể, hội, gia đình trong việc giáo dục gia đình cộng đồng phối hợp giáo dục trong nhà trường.IMG_9572.JPG

Hội nghị tiến hành ký cam kết giữa chuyên môn và Công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện nhiệm vụ phối hợp để nghị quyết đi đến hiện thực.IMG_9559K (4).JPGIMG_9559K (4).JPG

VP

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4508

Lượt truy cập: 461615 lần

Đang online: 11 người