HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HOÁ NĂM HỌC 2015-2016

12/15/2016 8:07:59 AM

PHÒNG GD-ĐT TUYÊN HOA-TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÊ

HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HOÁ NĂM HỌC 2015-2016 

TT

Họ và Tên

Lớp

Tên trường

Tiểu khu

Con ông /bà

Môn thi

Đạt giải

Trong đó

Ghi chú

Q gia

Tỉnh

Huyện

1.         

Bùi Đoàn Minh Phương

6

THCS Đồng Lê

TK Đồng Văn

Bùi Thanh Chuyên

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Nhì

2

2.         

Bùi Đoàn Minh Phương

6

THCS Đồng Lê

TK Đồng Văn

Bùi Thanh Chuyên

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Nhì

2

3.         

Bùi Đoàn Minh Phương

6

THCS Đồng Lê

TK Đồng Văn

Bùi Thanh Chuyên

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

4.         

Lê Hồng Ngọc

9

THCS Đồng Lê

TK Đồng Văn

Lê Đức Vinh

Giải Toán  MTCasio

2

 

Nhì

Nhất

1

5.         

Lê Hồng Ngọc

9

THCS Đồng Lê

TK Đồng Văn

Lê Đức Vinh

Giải Toán qua mạng

2

 

Ba

Nhì

2

6.         

Lê Hồng Ngọc

9

THCS Đồng Lê

TK Đồng Văn

Lê Đức Vinh

Toán lớp 9

1

 

 

Nhì

2

7.         

Lê Hồng Ngọc

9

THCS Đồng Lê

TK Đồng Văn

Lê Đức Vinh

Hóa lớp 9

1

 

 

Ba

3

8.         

Nguyễn Nhị Hoàng Long

9

THCS Đồng Lê

TK Đồng Văn

Nguyễn Thị Trà My

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

KK

4

9.         

Phạm Hoàng Anh

6

THCS Đồng Lê

TK Đồng Văn

Hoàng Thị Nga

Giải Toán qua mạng

1

 

 

KK

4

10.       

Phạm Hương Giang

8

THCS Đồng Lê

TK Đồng Văn

Phạm Anh Tuấn

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

11.       

Trần Khánh Linh

7

THCS Đồng Lê

TK Đồng Văn

Trần Ngọc Vinh

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

KK

4

12.       

Mai Nguyễn Mạnh Cường

8

THCS Đồng Lê

TK I

Mai Xuân Minh

Thi Tài năng TA

2

 

KK

Nhì

2

13.       

Mai Nguyễn Mạnh Cường

8

THCS Đồng Lê

TK I

Mai Xuân Minh

Olympic Tiếng Anh

2

KK

Ba

Nhất

1

14.       

Mai Nguyễn Mạnh Cường

8

THCS Đồng Lê

TK I

Mai Xuân Minh

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Nhì

2

15.       

 Mai Nguyễn Mạnh Cường

8

THCS Đồng Lê

TK I

Mai Xuân Minh

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Nhì

2

16.       

Nguyễn Lê Na

8

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Thảo Hàng

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

17.       

Nguyễn Nữ Mai Trang

6

THCS Đồng Lê

TK I

Lương Nữ Khánh Ninh

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

KK

4

18.       

Nguyễn Tấn Tài

9

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Tấn Vũ

Giải Toán qua mạng

2

 

KK

Nhì

2

19.       

Nguyễn Tấn Tài

9

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Tấn Vũ

Giải Toán  MTCasio

2

 

KK

Ba

3

20.       

Nguyễn Tấn Tài

9

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Tấn Vũ

Toán lớp 9

1

 

 

KK

4

21.       

Nguyễn Thị Khánh Huyền

9

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Ngọc Hiển

Giải Toán  MTCasio

2

 

KK

Nhì

2

22.       

Nguyễn Thị Khánh Huyền

9

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Ngọc Hiển

Hóa lớp 9

1

 

 

Ba

3

23.       

Nguyễn Xuân Thái Hòa

8

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Xuân Hậu

Thi Tài năng TA

2

 

KK

Nhất

1

24.       

Nguyễn Xuân Thái Hòa

8

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Xuân Hậu

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Nhất

1

25.       

Nguyễn Xuân Thái Hòa

8

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Xuân Hậu

Giải Toán  MTCasio

2

 

Nhì

Nhì

2

26.       

Nguyễn Xuân Thái Hòa

8

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Xuân Hậu

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

27.       

Nguyễn Xuân Thái Hòa

8

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Xuân Hậu

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

28.       

Phạm Phương Thảo

8

THCS Đồng Lê

TK I

Phạm Đức Thành

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

29.       

Phạm Phương Thảo

8

THCS Đồng Lê

TK I

Phạm Đức Thành

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

KK

4

30.       

Phạm Thái  Sơn

7

THCS Đồng Lê

TK I

Phạm Thành Long

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

31.       

Phạm Thị Châu Loan

8

THCS Đồng Lê

TK I

Phạm Thanh Phương

Giải Toán qua mạng

1

 

 

KK

4

32.       

Phan Trần Khánh Hòa

6

THCS Đồng Lê

TK I

Phan Vinh Hiển

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

33.       

Phan Trần Khánh Hòa

6

THCS Đồng Lê

TK I

Phan Vinh Hiển

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

34.       

Phan Trần Khánh Hòa

6

THCS Đồng Lê

TK I

Phan Vinh Hiển

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

35.       

Trần Khải Hưng

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Thanh Kiều

Hóa lớp 9

1

 

 

Nhì

2

36.       

Trần Khải Hưng

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Thanh Kiều

Giải Toán qua mạng

2

 

KK

Ba

3

37.       

Trần Minh Hiếu

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Xuân Diến

Giải Toán  MTCasio

2

 

Ba

Nhất

1

38.       

Trần Minh Hiếu

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Xuân Diến

Giải Toán qua mạng

2

 

Ba

Ba

3

39.       

Trần Minh Hiếu

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Xuân Diến

Toán lớp 9

1

 

 

KK

4

40.       

Trần Minh Hiếu

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Xuân Diến

Sinh lớp 9

1

 

 

KK

4

41.       

Trần Thị Thùy Trang

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Xuân Kỹ

Địa lớp 9

1

 

 

KK

4

42.       

Trương Thùy Linh

8

THCS Đồng Lê

TK I

Trương Thế Bình

Giải Toán qua mạng

1

 

 

KK

4

43.       

Cao Thị Lan Huyền

9

THCS Đồng Lê

TK II

Cao Xuân Tín

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

44.       

Lê Ngọc Hà

9

THCS Đồng Lê

TK II

Lê Thanh Hải

Giải Toán  MTCasio

2

 

KK

Nhì

2

45.       

Lê Ngọc Hà

9

THCS Đồng Lê

TK II

Lê Thanh Hải

Giải Toán qua mạng

2

 

KK

Ba

3

46.       

Lê Ngọc Hà

9

THCS Đồng Lê

TK II

Lê Thanh Hải

Hóa lớp 9

1

 

 

Ba

3

47.       

Lê Ngọc Hà

9

THCS Đồng Lê

TK II

Lê Thanh Hải

Toán lớp 9

1

 

 

KK

4

48.       

Nguyễn Việt Hoàng (A)

9

THCS Đồng Lê

TK II

Nguyễn Xuân Thành

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

49.       

Nguyễn Việt Hoàng (A)

9

THCS Đồng Lê

TK II

Nguyễn Xuân Thành

Giải Toán  MTCasio

1

 

 

KK

4

50.       

Nguyễn Việt Hoàng (B)

9

THCS Đồng Lê

TK II

Nguyễn Văn Sơn

Giải Toán qua mạng

1

 

 

KK

4

51.       

Nguyễn Việt Hoàng (B)

9

THCS Đồng Lê

TK II

Nguyễn Văn Sơn

Ngữ văn lớp 9

1

 

 

KK

4

52.       

Đoàn Thị Linh Đan

7

THCS Đồng Lê

TK III

Đoàn Linh Giang

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

53.       

Đoàn Thị Linh Đan

7

THCS Đồng Lê

TK III

Đoàn Linh Giang

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

54.       

Lương Việt Thành

8

THCS Đồng Lê

TK III

Lương Việt Thắng

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

55.       

Nguyễn Hoàng Nga

7

THCS Đồng Lê

TK III

Nguyễn Tiến Hùng

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

56.       

Nguyễn Hoàng Nga

7

THCS Đồng Lê

TK III

Nguyễn Tiến Hùng

Giải Toán qua mạng

1

 

 

KK

4

57.       

Nguyễn Linh Giang

7

THCS Đồng Lê

TK III

Nguyễn Chính Ủy

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Nhì

2

58.       

Nguyễn Thị Phương Loan

9

THCS Đồng Lê

TK III

Nguyễn Ngọc Toàn

Giải Toán  MTCasio

1

 

 

Ba

3

59.       

Nguyễn Thị Phương Loan

9

THCS Đồng Lê

TK III

Nguyễn Ngọc Toàn

Giải Toán qua mạng

1

 

 

KK

4

60.       

Nguyễn Thị Phương Loan

9

THCS Đồng Lê

TK III

Nguyễn Ngọc Toàn

Ngữ văn lớp 9

1

 

 

KK

4

61.       

Nguyễn Trần Khánh Chi

9

THCS Đồng Lê

TK III

Nguyễn Thanh Hải

Sử lớp 9

2

 

KK

Ba

3

62.       

Phan Thị Hoài Phương

9

THCS Đồng Lê

TK III

Phan Phước

Giải Toán  MTCasio

2

 

Ba

Nhì

2

63.       

Phan Thị Hoài Phương

9

THCS Đồng Lê

TK III

Phan Phước

Lý lớp 9

1

 

 

Nhì

2

64.       

Phan Thị Hoài Phương

9

THCS Đồng Lê

TK III

Phan Phước

Giải Toán qua mạng

2

 

Ba

Ba

3

65.       

Nguyễn Ngọc Anh

7

THCS Đồng Lê

TK IV

Nguyễn Thanh Bình

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

66.       

Nguyễn Thùy Linh

7

THCS Đồng Lê

TK IV

Nguyễn Đình Tiến

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Nhì

2

67.       

Nguyễn Thùy Linh

7

THCS Đồng Lê

TK IV

Nguyễn Đình Tiến

Giải Toán qua mạng

1

 

 

KK

4

68.       

Phạm Quốc Khánh

7

THCS Đồng Lê

TK IV

Phạm Anh Minh

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

KK

4

69.       

Trần Thị Mai Hoa

7

THCS Đồng Lê

TK IV

Trần Hồng Ngư

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

70.       

Trần Thị Mai Hoa

7

THCS Đồng Lê

TK IV

Trần Hồng Ngư

Giải Toán qua mạng

1

 

 

KK

4

71.       

Trần Thị Mai Hoa

7

THCS Đồng Lê

TK IV

Trần Hồng Ngư

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

KK

4

72.       

Đinh Hoàng Lâm

8

THCS Đồng Lê

TK Lưu Thuận

Đinh Hoàng Lương

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

KK

4

73.       

Đoàn Thị Ngọc Hạ

7

THCS Đồng Lê

TK Lưu Thuận

Đoàn Phúc Hạnh

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

74.       

Đoàn Thị Ngọc Hạ

7

THCS Đồng Lê

TK Lưu Thuận

Đoàn Phúc Hạnh

Giải Toán qua mạng

1

 

 

KK

4

75.       

Nguyễn Thị Vân Huyền

8

THCS Đồng Lê

TK Lưu Thuận

Phạm Thị Thủy

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Nhì

2

76.       

Trần Thanh Dương

9

THCS Đồng Lê

TK Lưu Thuận

Trần Thanh Hải

Giải Toán qua mạng

1

 

 

KK

4

77.       

Chu Đức Hải

6

THCS Đồng Lê

TK Tam Đồng

Trần Thị Ánh Lài

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Nhì

2

78.       

Chu Đức Hải

6

THCS Đồng Lê

TK Tam Đồng

Trần Thị Ánh Lài

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Nhì

2

79.       

Hồ Vũ Duy Khánh

7

THCS Đồng Lê

TK Tam Đồng

Hồ Vũ Thường

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

80.       

Hồ Vũ Duy Khánh

7

THCS Đồng Lê

TK Tam Đồng

Hồ Vũ Thường

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

81.       

Hoàng Đức Anh

8

THCS Đồng Lê

TK Tam Đồng

Hoàng Anh Dũng

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Nhì

2

82.       

Nguyễn Gia Huy

8

THCS Đồng Lê

TK Tam Đồng

Nguyễn Tri Phương

Thi Tài năng TA

1

 

 

Nhì

2

83.       

Nguyễn Gia Huy

8

THCS Đồng Lê

TK Tam Đồng

Nguyễn Tri Phương

Olympic Tiếng Anh

2

 

KK

Nhì

2

84.       

Nguyễn Gia Huy

8

THCS Đồng Lê

TK Tam Đồng

Nguyễn Tri Phương

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

85.       

Nguyễn Khánh Huyền

7

THCS Đồng Lê

TK Tam Đồng

Nguyễn Thanh Long

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

KK

4

86.       

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

7

THCS Đồng Lê

TK Tam Đồng

Nguyễn Thanh Phương

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

KK

4

87.       

Lương Nữ Hoa  Đăng

7

THCS Đồng Lê

X ã Sơn Hóa

Lương Xuân Hòa

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

88.       

Đinh Thu Thảo

8

THCS Đồng Lê

Xã Lê Hóa

Đinh Ngọc Hiếu

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

89.       

Trần Cẩm Chi

9

THCS Đồng Lê

Xã Lê Hóa

Trần Ngọc Sự

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

KK

4

90.       

Trương Lê Vi

7

THCS Đồng Lê

Xã Lê Hóa

Trương Quý Đôn

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

91.       

Trương Lê Vy

7

THCS Đồng Lê

Xã Lê Hóa

Trương Quý Đôn

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

92.       

Trần Yến Chi

6

THCS Đồng Lê

Xã Sơn Hóa

Phan Thị Thanh Nhàn

Giải Toán qua mạng

1

 

 

KK

4

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT TUYÊN HOA

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÊ

DANH SÁCH  HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

CÁC MÔN VĂN HOÁ NĂM HỌC 2015-2016

 

TT

Họ và Tên

Lớp

Tên trường

Tiểu khu

Con ông /bà

Môn thi

Đạt giải

Trong đó

Ghi chú

Q gia

Tỉnh

Huyện

1.         

Đinh Thu Thảo

8

THCS Đồng Lê

Xã Lê Hóa

Đinh Ngọc Hiếu

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

Học trái tuyến

2.         

Trần Cẩm Chi

9

THCS Đồng Lê

Xã Lê Hóa

Trần Ngọc Sự

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

KK

Học trái tuyến

3.         

Trương Lê Vi

7

THCS Đồng Lê

Xã Lê Hóa

Trương Quý Đôn

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

Học trái tuyến

4.         

Trương Lê Vy

7

THCS Đồng Lê

Xã Lê Hóa

Trương Quý Đôn

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

Học trái tuyến

5.         

Lương Nữ Hoa  Đăng

7

THCS Đồng Lê

Xã Sơn Hóa

Lương Xuân Hòa

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

Học trái tuyến

6.         

Trần Yến Chi

6

THCS Đồng Lê

Xã Sơn Hóa

Phan Thị Thanh Nhàn

Giải Toán qua mạng

1

 

 

KK

Học trái tuyến

Đồng Lê, ngày 10 tháng 4 năm 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                             

(Đã ký)

PHẠM ĐĂNG KHOA

 

Những tệp tin đính kèm:

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4971

Lượt truy cập: 460496 lần

Đang online: 2 người