Mô tả tài liệu tải về Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập(3/27/2020 7:41:20 AM) Đại hội Công đoàn Trường THCS Đồng Lê, nhiệm kỳ 2018-2023(10/20/2018 7:47:01 AM) MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO(9/12/2018 2:57:22 PM) Tự học là con đường tạo ra tri thức bền vững cho mỗi con người trên con đường học vấn thường xuyên của cả cuộc đời(9/8/2018 10:34:55 AM) ĐÓN CHÀO NĂM HỌC MỚI 2018 – 2019 ...(9/6/2018 7:19:40 AM) CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO(8/28/2018 8:04:11 AM) (8/28/2018 7:55:15 AM) Văn bản về xếp hạng Giáo viên phổ thông(8/20/2018 8:26:53 AM) HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018(10/19/2017 11:02:59 AM) Công văn 4612/BGD ĐT-GDTrH ngày 3 tháng 10 năm 2017(10/19/2017 9:48:21 AM)
Chọn trang

Lượt truy cập: 460494 lần

Đang online: 7 người