DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HOÁ NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH  HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HOÁ NĂM HỌC 2015-2016 

TT

Họ và Tên

Lớp

Tên trường

Tiểu khu

Con ông /bà

Môn thi

Đạt giải

Trong đó

Ghi chú

Q gia

Tỉnh

Huyện

1.         

Trần Minh Hiếu

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Xuân Diến

Giải Toán  MTCasio

2

 

Ba

Nhất

1

2.         

Trần Minh Hiếu

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Xuân Diến

Giải Toán qua mạng

2

 

Ba

Ba

3

3.         

Trần Minh Hiếu

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Xuân Diến

Toán lớp 9

1

 

 

KK

4

4.         

Trần Minh Hiếu

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Xuân Diến

Sinh lớp 9

1

 

 

KK

4

5.         

Trần Khải Hưng

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Thanh Kiều

Giải Toán qua mạng

2

 

KK

Ba

3

6.         

Trần Khải Hưng

9

THCS Đồng Lê

TK I

Trần Thanh Kiều

Hóa lớp 9

1

 

 

Nhì

2

7.         

Phan Thị Hoài Phương

9

THCS Đồng Lê

TK III

Phan Phước

Giải Toán  MTCasio

2

 

Ba

Nhì

2

8.         

Phan Thị Hoài Phương

9

THCS Đồng Lê

TK III

Phan Phước

Giải Toán qua mạng

2

 

Ba

Ba

3

9.         

Phan Thị Hoài Phương

9

THCS Đồng Lê

TK III

Phan Phước

Lý lớp 9

1

 

 

Nhì

2

10.       

Nguyễn Xuân Thái Hòa

8

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Xuân Hậu

Giải Toán  MTCasio

2

 

Nhì

Nhì

2

11.       

Nguyễn Xuân Thái Hòa

8

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Xuân Hậu

Thi Tài năng TA

2

 

KK

Nhất

1

12.       

Nguyễn Xuân Thái Hòa

8

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Xuân Hậu

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Nhất

1

13.       

Nguyễn Xuân Thái Hòa

8

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Xuân Hậu

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Ba

3

14.       

Nguyễn Xuân Thái Hòa

8

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Xuân Hậu

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

15.       

Nguyễn Trần Khánh Chi

9

THCS Đồng Lê

TK III

Nguyễn Thanh Hải

Sử lớp 9

2

 

KK

Ba

3

16.       

Nguyễn Thị Khánh Huyền

9

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Ngọc Hiển

Giải Toán  MTCasio

2

 

KK

Nhì

2

17.       

Nguyễn Thị Khánh Huyền

9

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Ngọc Hiển

Hóa lớp 9

1

 

 

Ba

3

18.       

Nguyễn Tấn Tài

9

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Tấn Vũ

Giải Toán qua mạng

2

 

KK

Nhì

2

19.       

Nguyễn Tấn Tài

9

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Tấn Vũ

Giải Toán  MTCasio

2

 

KK

Ba

3

20.       

Nguyễn Tấn Tài

9

THCS Đồng Lê

TK I

Nguyễn Tấn Vũ

Toán lớp 9

1

 

 

KK

4

21.       

Nguyễn Gia Huy

8

THCS Đồng Lê

Tam Đồng

Nguyễn Tri Phương

Olympic Tiếng Anh

2

 

KK

Nhì

2

22.       

Nguyễn Gia Huy

8

THCS Đồng Lê

Tam Đồng

Nguyễn Tri Phương

Thi Tài năng TA

1

 

 

Nhì

2

23.       

Nguyễn Gia Huy

8

THCS Đồng Lê

Tam Đồng

Nguyễn Tri Phương

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Ba

3

24.       

Mai Nguyễn Mạnh Cường

8

THCS Đồng Lê

TK I

Mai Xuân Minh

Thi Tài năng TA

2

 

KK

Nhì

2

25.       

Mai Nguyễn Mạnh Cường

8

THCS Đồng Lê

TK I

Mai Xuân Minh

Olympic Tiếng Anh

2

KK

Ba

Nhất

1

26.       

Mai Nguyễn Mạnh Cường

8

THCS Đồng Lê

TK I

Mai Xuân Minh

Giải Toán qua mạng

1

 

 

Nhì

2

27.       

 Mai Nguyễn Mạnh Cường

8

THCS Đồng Lê

TK I

Mai Xuân Minh

Olympic Tiếng Anh

1

 

 

Nhì

2

28.       

Lê Ngọc Hà

9

THCS Đồng Lê

TK II

Lê Thanh Hải

Giải Toán  MTCasio

2

 

KK

Nhì

2

29.       

Lê Ngọc Hà

9

THCS Đồng Lê

TK II

Lê Thanh Hải

Giải Toán qua mạng

2

 

KK

Ba

3

30.       

Lê Ngọc Hà

9

THCS Đồng Lê

TK II

Lê Thanh Hải

Hóa lớp 9

1

 

 

Ba

3

31.       

Lê Ngọc Hà

9

THCS Đồng Lê

TK II

Lê Thanh Hải

Toán lớp 9

1

 

 

KK

4

32.       

Lê Hồng Ngọc

9

THCS Đồng Lê

 Đồng Văn

Lê Đức Vinh

Giải Toán  MTCasio

2

 

Nhì

Nhất

1

33.       

Lê Hồng Ngọc

9

THCS Đồng Lê

Đồng Văn

Lê Đức Vinh

Giải Toán qua mạng

2

 

Ba

Nhì

2

34.       

Lê Hồng Ngọc

9

THCS Đồng Lê

Đồng Văn

Lê Đức Vinh

Toán lớp 9

1

 

 

Nhì

2

35.       

Lê Hồng Ngọc

9

THCS Đồng Lê

Đồng Văn

Lê Đức Vinh

Hóa lớp 9

1

 

 

Ba

3

 

 

 

 

 

 

 

110/115

 

18

92/97

 

                                                                                                  Đồng Lê, ngày 10 tháng 4 năm 2016                                                                                                                                                     

   HIỆU TRƯỞNG

đã ký 

Phạm Đăng Khoa

 

Lượt truy cập: 461617 lần

Đang online: 12 người