Năm dấu hiệu đổi mới dạy học phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực

7/20/2020 8:15:20 AM

Năm dấu hiệu đổi mới dạy học phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực Năm dấu hiệu đổi mới dạy học phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực

C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh bàn về giáo dục

7/20/2020 8:07:13 AM

C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh bàn về giáo dục C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh bàn về giáo dục

CẦN ĐÁNH GIÁ ĐÚNG THỰC TRẠNG HIỆN NAY ĐỂ CÓ GIẢI PHÁP THÍCH HỢP CHO ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ ...

9/11/2019 2:07:53 PM

 CẦN ĐÁNH GIÁ ĐÚNG THỰC TRẠNG HIỆN NAY ĐỂ CÓ GIẢI PHÁP THÍCH HỢP CHO ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ ... Gần đây GS. Nguyễn Lân Dũng đã có bài viết “Chúng ta nên tự hào hay lo lắng về thực trạng nền giáo dục nước nhà!?”[1]

BÁO CÁO ĐÁNH NGOÀI TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÊ

5/30/2019 7:20:29 AM

BÁO CÁO ĐÁNH NGOÀI TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÊ Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nhằm giúp nhà trường biết chất lượng giáo dục của trường đang ở cấp độ nào; Uy tín của nhà trường đối với cha mẹ học sinh, địa phương, nhân dân và với ngành đến đâu. Từ đó giải trình với ...

BÁO CÁO CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI SGD&ĐT QUẢNG BÌNH

5/30/2019 7:07:24 AM

BÁO CÁO CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI SGD&ĐT QUẢNG BÌNH Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo quyết định số 3083/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. Bản báo cáo này khái quát quá trình đánh giá ngoài, các kết quả đạt được và những kiến ...

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU

5/14/2019 6:37:57 AM

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

5/13/2019 3:39:49 PM

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC VỚI SÁCH TRONG DẠY HỌC GÓP PHẦN HÌNH THÀNH NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO ...

10/24/2018 8:02:39 AM

 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC VỚI SÁCH TRONG DẠY HỌC GÓP PHẦN HÌNH THÀNH NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO ... Kho tàng tri thức nhân loại tích lũy được là vô tận, nhà trường không thể truyền đạt hết được những nội dung kiến thức cần có cho người học. Vì vậy, để có thể sống và làm việc thì phải học suốt đời, muốn vậy ngay từ trong nhà ...

Đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB-VC năm học 2017 -2018, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải ...

10/17/2018 11:14:08 AM

  Đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB-VC năm học 2017 -2018,  chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải ... Xác định đúng đắn việc đổi mới PPDH, đổi mới KTrĐG là các hoạt động chuyên môn thực hiện Nghị quyết TW2 của BCH TW khóa VIII và Nghị quyết 29 của BCH TW khóa XI, chuẩn bị điều kiện để thực hiện công cuộc đổi mới GD&ĐT;

hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2018

10/17/2018 11:10:33 AM

hưởng ứng “Tuần lễ  học tập suốt đời” năm 2018 Kiến thức là vô cùng trong khi trí nhớ của con người là hữu hạn, nếu chỉ biết học tủ học vẹt thì ta sẽ không thể biền những kiến thức ấy thành của mình để vận dụng vào thực tế mà sẽ mau chóng quên đi. Tự học sẽ ...

Chọn trang

Lượt truy cập: 461610 lần

Đang online: 6 người