MỘT SỐ LƯU Ý KHI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC THEO MÔ ...

9/12/2018 10:47:10 AM

 MỘT SỐ LƯU Ý KHI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC THEO MÔ ... Bảng là một thiết bị rất hữu hiệu, thiết thực của lớp học trong quá trình dạy học. Dù sau này các kỹ thuật và phương pháp dạy học có tân tiến đến đâu thì bảng vẫn là dụng cụ gần gũi, thiết thực hỗ trợ giáo viên và học ...

Tập huấn Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT (P6)

12/14/2016 10:07:16 AM

Tập huấn Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT (P6) Tập huấn Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT (P6)

Tập huấn Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT (P7)

12/14/2016 10:01:40 AM

Tập huấn Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT (P7) Tập huấn Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT (P7)

Chọn trang

Lượt truy cập: 460487 lần

Đang online: 1 người